Camionsführerschain

 

Führerschain C


-Camion

-21 ans (am Besetz vum Führerschain B) (Inscriptioun meigelech mat 18 Joer)

- Inscription + 6h Théorieskuer + 4h mecaniqueskuer + examen
+min. 14 h Praktesche kuer + examen (an zesummenarbecht mat der Fahrschoul Wallheimer)